(2)

Hmoždinka nylonová Quattro MQ MUNGO

Novinka
skladem

Hmoždinka univerzální

skladem

Hmoždinka nylonová Multi MU MUNGO

skladem

Ocelolitinová kotva se šroubem KOS-S

Novinka
skladem

Hmoždinka do polystyrenu MDI MUNGO

skladem

Hmoždinka nylonová MN MUNGO

skladem

Hmoždinka nylonová ML MUNGO

skladem