Metry svinovací - Briol

Metr svinovací 2 m x 12.5 mm

skladem 77 ks

Metr svinovací 3 m guma/plast

skladem 41 ks

Metr svinovací 5 m guma/plast

skladem 36 ks

Metr svinovací 7.5 m x 25mm guma/plast s magnetem

skladem 13 ks

Pásmo nylonové 50 m

skladem 1 ks

Metr svinovací 3 m x 16 mm

skladem 30 ks

Metr svinovací 5m/19mm PROTECO mag.

skladem 4 ks

Pásmo nylonové 20 m

skladem 1 ks

Metr svinovací 3 m x 16 mm guma/plast s magnetem

skladem 34 ks

Metr svinovací 5 m x 19 mm

do 3 dnů