gradient

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí jsou platné tyto podmínky

  • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, vyplní elektronický formulář níže uvedený pod těmito podmínkami. Bez vyplnění tohoto formuláře nebudeme mít všechny potřebné informace k vyřízení Vaší žádosti a celý proces se tak může prodloužit.
  • Po obdržení informace o požadovaném vrácení zboží Vás budeme kontaktovat a dohodneme podrobnosti.
  • Zboží musí být čisté, nepoškozené, kompletní, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu.
  • Zboží musí být doručeno do 14 dnů od data převzetí na adresu: BRIOL s.r.o., Moravská 1227, 570 01 Litomyšl.
  • Spotřebitel hradí doručení na adresu prodávajícího.
  • Při vrácení zboží jsou spotřebiteli podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží do původního stavu (poštovné, výměna poškozeného obalu, případné náklady na dopravu zpět, pokud zboží nebude vráceno ve výše uvedeném požadovaném stavu).
  • V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na vrácení zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli na bankovní účet. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo částečně spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány převodem na účet spotřebitele a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady spotřebitele zpět.
gradient

Formulář odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přihlásit se k odběru novinek

Zanechte nám svůj email a my vám budeme zasílat informace o produktech a jak s produkty zacházet.

Sledujte nás na sociálních sítích