POLITIKA SPOLEČNOSTI

 

Společnost je významnou regionální organizací zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem spojovacího materiálu Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

BRIOL s.r.o. je soukromá česká společnost, zabýváme se velkoobchodním a maloobchodním prodejem spojovacího materiálu, kotevní techniky, brusiva, svařovacích materiálů a nástrojů pro obrábění kovů.

V našem sortimentu spojovacího materiálu nabízíme cca 50 tisíc položek jak v normách DIN, ISO, ČSN, tak i v nenormovaném provedení. Realizujeme také zakázky podle specifikace zákazníka na základě dodané výkresové dokumentace. Průběžně investujeme do rozšíření našeho sortimentu a skladových zásob, abychom uspokojili požadavky našich zákazníků.

Firma je velkoobchodním partnerem firmy BOSSARD, v nabídce má spojovací materiál dle norem BN.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast řízení kvality:

 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • Naše organizace je výhradně česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků.
 • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí.

 

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších jiných požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.