gradient

Převodník norem spojovacího materiálu DIN - ISO - ČSN - EN

Převodník norem spojovacího materiálu

V mnoha případech je potřeba se přesně zorientovat mezi různě používanými normami šroubů, matic a dalšího spojovacího materiálu, proto jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku, která obsahuje všechny nejčastěji používané normy.

Převodník norem spojovacího materiálu DIN ⇒ ISO ⇒ ČSN ⇒ EN

DIN ISO ČSN ČSN EN Název spojovacího materiálu
1 2339 022153 22339 Kuželové kolíky nekalené
11024       Pružinová závlačka
7 2338 022150   Válcové kolíky nekalené
84 1207 021131   Šrouby s válcovou hlavou
85 1580 021137   Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou
93   021751   Pojistná podložka s jazýčkem
94 1234 021781   Závlačky
95   021815   Vrut se zápustnou hlavou čočkovitou s rovnou drážkou
96   021812   Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou
97   021814   Vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou
125 7089 021702   Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice
126 7091 021721   Hrubé podložky
127   021741   Pružné podložky s obdélníkovým průřezem
128   021731   Vyduté podložky
137   021733   Pružné podložky prohnuté
186   021343   Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem
188   021343   Šrouby s hlavou T
258 8737 022154 28738 Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené
315   021665   Křídlaté matice
316   021365   Křídlaté šrouby
404   021128   Šroub s válcovou hlavou a dírami v hlavě s rovnou drážkou
417 7435 021183 27435 Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem
427       Stavěcí šrouby s dříkem a průběžnou drážkou
431       Trubková matice
432   021753   Podložka pojistná s nosem
433 7092 021703   Podložky pro šrouby s válcovou a půlkulatou hlavou
434   021739   Podložky pro profily I, U, IE, UE
435   021739   Podložky pro profily I, U, IE, UE
436   021724   Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce
438 7436 021182 27436 Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem
439 4035 021403 24035 Šestihranné matice nízké se sražením
440 7094 021727   Podložky pro dřevěné konstrukce
440 7094 021728   Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce
444   021167   Přesné otočné šrouby s okem
462       Podložky pojistné s vnitřním nosem
463       Podložky se dvěma jazýčky
464   021161   Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou
466   021461   Rýhované matice
467   021462   Rýhované matice nízké
471   022930   Pojistné kroužky pro hřídel
472   022931   Pojistné kroužky pro díru
478   021122   Šrouby upínací s nákružkem
479   021121   Upínací šrouby s osazeným koncem
480   021122   Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem
DIN ISO ČSN ČSN EN Popis příslušné kategorie
508 299 021529   Matice do obrobených upínacích drážek T
525   021399   Šrouby pro napínače a navařovací konce
529   021391   Šrouby do zdiva a do základů
546   021444   Válcové matice s drážkou
547       Válcové matice s dírami v čele
551 4766 021181 24766 Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem
553 7434 021185 27434 Stavěcí šrouby s rovnou drážkou a hrotem
555 4034 021601 24034 Matice šestihranná hrubá
557   021624   Čtyřhranná matice
558 4018 021303 24018 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě
561   021115   Odtlačovací šrouby s čípkem
562   021416   Drobné čtyřhranné matice nízké
571   021810   Vruty se šestihrannou hlavou
580   021369   Závěsné šrouby
582   021669   Závěsná matice
601 4016 021301 24016 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou včetně matice
603 8677 021319   Šrouby s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem
604   021324   Šrouby zápustné s nosem
605   021327   Šrouby zápustné s čtyřhranem do dřeva
608   021326   Šrouby se zápustnou hlavou a čtyřhranem
609   021111   Lícované šrouby s dlouhým závitem
610   021112   Lícované šrouby s krátkým závitem
653   021162   Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou
660   022301   Nýt s půlkulatou hlavou
661   022311   Zápustný nýt
705A   022910   Stavěcí kroužky se stavěcími šrouby
705B   022912   Stavěcí kroužky se závlačkou nebo s kuželovým kolíkem
741       Lanová svorka
835   021178   Závrtné šrouby do hliníku
906   021913   Vypouštěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem
908   021938   Zátky s válcovým závitem
910   021915   Zátky s válcovým závitem
912 4762 021143   Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
913 4026 021187 24026 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem
914 4027 021191 24027 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a s hrotem
915 4028 021189 24028 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a s čípkem
916 4029   24029 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem
917   021431   Uzavřené matice
DIN ISO ČSN ČSN EN Popis příslušné kategorie
920   021130   Šrouby s malou válcovou hlavou
921       Šrouby s velkou válcovou hlavou
923       Šrouby s velkou válcovou hlavou, průběžnou drážkou a osazeným dříkem
927       Stavěcí šroub s nosem a rovnou drážkou
928       Matice čtyřhranné pro přivařování
929   021455   Šestihranné matice pro přivařování
931 4014 021101 24014 Šrouby se šestihrannou hlavou
933 4017 021103 24017 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě
934 4032 021401 24032 Šestihranné matice
934 8673 021401 28673 Šestihranné matice s jemným metrickým závitem
935 7035 021411   Korunové matice
936 4035 021403 24035 Šestihranné matice nízké se sražením
936 8675 021403 28675 Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem
937   021412   Korunové matice nízké
938   021174   Závrtné šrouby do oceli
939   021176   Závrtné šrouby do litiny
960 8765 021101 28676 Šrouby se šestihrannou hlavou a jemným částečným závitem
961 8676 021103 28765 Šrouby se šestihrannou hlavou a jemným plným závitem
963 2009 021151   Šrouby se zápustnou hlavou
964 2010 021155   Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou
965 7046 021152   Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou H nebo Z
966 7047 021156   Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou H nebo Z
975       Tyče závitové
976       Závitové čepy se sraženými konci
980 7042 021492   Samojistné matice šestihranné
981   023630   Kruhové matice se zářezy pro upínací a stahovací pouzdra (KM)
982 7040 021492   Samojistné matice šestihranné vysoké
985 7040 021492   Samojistné matice šestihranné
986       Matice samojistné uzavřené
988   021702   Podložky vymezovací
1052   021727   Podložky pro dřevěné konstrukce
1440 8738 021706 28738 Podložky kruhové pro čepy
1441 8738 021706 28738 Podložky kruhové pro čepy
1443   022107   Čep bez hlavy
1444   022111   Čep s hlavou
1471 8744 022170 28744 Kuželově rýhované kolíky
1472 8745 022171 28745 Kuželově rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky
1473 8740 022173 28740 Válcový kolík rýhovaný se sražením
DIN ISO ČSN ČSN EN Popis příslušné kategorie
1474 8741 022174   Kuželově rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky
1475 8742 022175 28743 Rýhované kolíky s rýhováním ve střední třetině délky
1476 8746 022190 28746 Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou
1477 8747 022191   Rýhované hřeby se zápustnou hlavou
1480   021940   Napínače hák-hák; oko-oko; oko-hák
1481 8752 022156 28752 Pružné kolíky s mezerou
15237   021329   Korečkové šrouby
1587       Matice uzavřené kloboukové
1804   021449   Kruhové matice se zářezy po obvodě
1816   021441   Válcové matice s dírami
2093       Podložky talířové
2510       Šroubové čepy s rozpínacím dříkem, včetně matic, s dlouhým závitem
3017       Hadicové spony
3570       "U" oblouk se závitem
6319       Tvar C - podložky kloubové
6319       Tvar D - kuželová pánev pro kloubové podložky
6325 8734 022152   Válcové kolíky kalené
6330       Matice šestihranné 1,5D vysoké
6331       Matice šestihranné 1,5D vysoké s nákružkem
6334   021604   Prodlužovací matice 3D
6340       Podložky pro vysokopevnostní spoje
6796       Podložky pružné kónické
6797   021744   Ozubené podložky
6798   021745   Vějířové podložky s vnějším ozubením
6798   021746   Vějířové podložky s vnitřním ozubením
6799   022929   Pojistné třmenové kroužky
6885   022562   Pera těsná
6912       Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou
6914 7411   781 Šrouby se zvětšeným šestihranem pro vysokopevnostní spoje OK (HV)
6915 4775   780 Matice šestihran. se zvětšeným šestihran. pro vysokopevnostní spoje OK
6916 7416   784 Podložky kruhové pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí
6921       Šrouby šestihranné s límcem
6923 4161   1661 Šestihranná matice s nákružkem
7337   022391   Trhací nýt
DIN ISO ČSN ČSN EN Popis příslušné kategorie
7343 8750 022162 28750 Pružné kolíky svinuté pro běžné zatížení
7344 8748 022163   Pružné kolíky svinuté pro velké zatížení
7346 8752 022156   Pružné kolíky s mezerou
7349   021708   Podložky kruhové
  7380     Šrouby s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem
7500 15480 021223   Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
7504       Šrouby samovrtné (TEX)
7513   021226   Závitořezné šrouby s válcovou hlavou
7513   021228   Závitořezné šrouby se zápustnou hlavou
7513   021229   Závitořezné šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou
7513       Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
7965       Matice šroubová
7967       Matice plechové pojistné šestihranné
7971 1481 021232   Šrouby do plechu s válcovou hlavou
7972 1482 021236   Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
7973 1483 021238   Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou
7976 1479 021231   Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou
7977 8737 022154 28737 Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené
7978 8736 022155 28736 Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené
7979 8735 022151   Válcové kolíky s vnitřním závitem, kalené
7980   021740   Pružné podložky se čtvercovým průřezem
7981 7049 021235   Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
7982 7050 021237   Šrouby do plechu se zápustnou hlavou a křížovou drážkou
7983 7051 021239   Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou a křížovou drážkou
7984       Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem
7985 7045 021147   Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou H nebo Z
7989   021708   Podložky pro ocelové konstrukce
7990   021308   Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou pro OK včetně matice
7991 10642     Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem
7993   022924   Pérový kroužek
7995   021826   Vrut s čočkovou hlavou a křížovou drážkou
7996   021822   Vrut s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
7997   021824   Vrut se zápustnou hlavou  a křížovou drážkou
9021 7093 021726   Podložky pod nýty
6887   022514   Klíny drážkové s nosem

 

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím

Sdílet na Facebooku
gradient

Potřebujete poradit?
Zeptejte se na cokoliv.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Přihlásit se k odběru novinek

Zanechte nám svůj email a my vám budeme zasílat informace o produktech a jak s produkty zacházet.

Sledujte nás na sociálních sítích