Chemické složení ocelových šroubů a matic

TŘÍDA PEVNOSTI

MATERIÁL A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (PODÍL PRVKŮ V %) (KUSOVÁ ANALÝZA)

TEPLOTNÍ POPOUŠTĚNÍ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OCELI

C

P

S

B1)

°C

min.

max.

max.

max

max1)

min.

3.6

Uhlíková ocel

0,20

0,05

0,06

0,003

Q St 36-3

4.6

0,55

0,05

0,06

Q St 38-3

4.8

5.6

0,13

0,55

0,05

0,06

Cq22, Cq35

5.8

0,55

0,05

0,06

6.8

8.8

Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná

0,15d)

0,40

0,035

0,035

425

19Mn B4 22 B2, 35B2, Cq45, 38 Cr2, 46 Cr2, 41 Cr4

Uhlíková ocel kalená a popouštěná

0,25

0,55

0,035

0,035

9.8

Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná

0,15d)

0,35

0,035

0,035

425

 

Uhlíková ocel kalená a popouštěná

0,25

0,55

0,035

0,035

10.9

Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná

0,15d)

0,35

0,035

0,035

340

35 B2, 34 Cr4,37 Cr4, 41 Cr4

10.9

Uhlíková ocel kalená a popouštěná

0,25

0,55

0,035

0,035

425

35 B2, 34 Cr4, 37 Cr4, 41 Cr4

Uhlíková ocel s přísadami (např. bor, Mn nebo Cr), kalená a popouštěná

0,20d)

0,55

0,035

0,035

Legovaná ocel kalená a popouštěná

0,20

0,55

0,035

0,035

12.9

Legovaná ocel kalená a popouštěná

0,28

0,50

0,035

0,035

380

Cr4, 41 Cr4, 34CrMo4, 42CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8

  • obsah bóru smí dosáhnout pouze 0,005% za předpokladu, že neúčinný bór bude kontrolován použitím přísad titanu nebo hliníku.
  • pro tyto třídy pevnosti (3.6; 4.6; 4.8; 5.8; 6.8) je přípustné použítí automatové oceli s následujícími max. hodnotami podílu fosforu, síry a olova: síra 0,34%, fosfor 0,11%, olovo 0,35%.
  • pro zajištění dostatečné kalitelnosti u třídy pevnosti 8.8 se může pro jmenovité průměry nad 20mm ukázat jako nutné použití materiálu určeného pro pevnostní třídy 10.9.V případě uhlíkových ocelí s příměsí bóru a obsahem uhlíku pod 0,25% (analýza tavením), je u pevnostní třídy 8.8 předpokladem obsah manganu nejméně 0,60% a u pevnostních tříd 9.8 a 10.9 – 0,70%.
  • materiál pro třídy pevnosti 10.9 a 12.9 musí být dostatečně kalitelný, aby bylo zajištěno, že ve struktuře jádra v závitové části existuje podíl martenzitu ve výši cca 90% v kaleném stavu před popouštěním. Legovaná ocel musí obsahovat nejméně jeden legovací prvek v uvedeném min. množství: Chrom 0,30%, nikl 0,30%, molybden 0,20%, vanad 0,10%.
  • Pokud je stanovena kombinace dvou, tří nebo čtyř prvků, jejichž legovací podíl je nižší, než je výše uvedeno, pak činí hraniční hodnota použitá pro klasifikaci 70% součtu výše uvedených jednotlivých segmentů pro dva, tři nebo čtyři příslušné prvky. V případě třídy pevnosti 12.9 není u dílů namáhaných tahem přípustný vznik metalograficky zjistitelné, fosforem obohacené, bílé vrstvy na povrchu.