Mechanické vlastnosti ocelových šroubů a matic

 

VLASTNOSTI

PEVNOSTNÍ

TŘÍDA

3.6

4.6

4.8

5.6

5.8

6.6

8.8

M POD 16

8.8

M NAD 16

10.9

12.9

Pevnost v tahu Rm (N/mm²)

jmen.

300

400

500

600

800

1000

1200

min.

330

400

420

500

520

600

800

830

1040

1220

Dolní mez v kluzu ReL6), MPa

jmen.

180

240

320

300

400

480

min.

330

400

420

500

520

600

640

640

900

1080

Smluvní mez kluzu Rp0,2, MPa

jmen.

800

830

1040

1220

min.

640

660

940

1100

Pevnostní charakteristika při zvýšených
teplotách v N/mm² (ISO 898-1)

+100 °C

270

590

875

1020

+200 °C

230

540

790

925

+250 °C

215

510

745

875

+300 °C

195

480

705

825

Tažnost A v %

min.

25

22

14

20

10

8

12

9

8

Vickers HV F>=98 N

HV min.-max.

95-250

120-250

130-250

155-250

160-250

190-250

250-320

255-335

320-380

385-435

Brinell BV F=30 D²

HB min.-max.

90-238

114-238

124-238

147-238

152-238

181-238

238-304

242-318

304-361

366-414

Rockwell HR

HRB min.-max.

52-99,5

67-99,5

71-99,5

79-99,5

82-99,5

89-99,5

HRC min.-max.

22-32

23-34

32-39

39-44

 

1)  U šroubů pevnostní třídy 8.8 se jmenovitým průměrem závitu <= 16mm je zvýšené riziko stržení matice, je-li šroubové spojení utaženo více než je zkušební zatížení šroubu. Je nutné brát v  úvahu normu ISO 989-2.

2)  Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice 12mm.

3)  Pevnostní třída 9.8 platí jen pro jmenovité průměry závitu <= 16 mm.

4)  Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami l >= 2,5 d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny na tah (např. z důvodu tvaru hlavy).

5)  Povrchová tvrdost nesmí u příslušné součásti překročit o více než 30 jednote Vickerse naměřených v jádru, jestliže obě hodnoty tvrdosti jsou získány HV 0,3. Pro pevnostní třídu 10.9 nesmí být překročena    povrchová tvrdost 390 HV.

V případě, že dolní mez kluzu ReL není zjistitelná, povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2

 

Popisný systém

Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvojmístné číselné kombinace jako v následujícím případě:

 

První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu na N/mm² zatížené ploch. Pevnost v tahu je tedy 8 x 100 – 800 N/mm²

Číslice na druhé pozici znamená desetinný průměr meze kluzu (dolní mez kluzu Rel,resp. smluvní mez kluzu Rp0,2) vůči minimální pevnosti v tahu Rm

MINIMÁLNÍ MEZ KLUZU REL (ČI SMLUVNÍ MEZ KLUZU RP0,2)

X 100 = ………%


minimální pevnost v tahu Rm

Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm². Minimální mez kluzu tedy 8x8x10=640 N/mm².